El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

Java logs benchmark

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 10:23 pm on Dimarts, Gener 22, 2019

Vist a https://blog.overops.com/the-logging-olympics-a-race-between-todays-top-5-logging-frameworks/ Conclusions: Log4j és el més ràpid escrivint constants però el més lent fent toString(). Log4j2 de Apache és el més ràpid fent toString() o amb un Throwable i és un dels frameworks més recents i amb més opcions. Logback és semblant amb log4j en quant a velocitat, però és molt pitjor escrivint […]

Java Logback benchmarck

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 9:42 pm on Dimarts, Gener 22, 2019

Vist a https://blog.overops.com/how-to-instantly-improve-your-java-logging-with-7-logback-tweaks/ Per reduir la latència dels logs del Logbackper Java s’aconsella: En el pattern del log no utilitzar mai el className; i si pot ser només mostrar el Level i el Message. Utilitzar AsyncAppender amb queue-size>500, en comptes de fer servir FileAppender. Fins i tot ConsoleAppender és més ràpid que FileAppender. Per millorar […]

javac

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 1:11 am on Dissabte, Gener 5, 2019

En principi per compilar un programa Java és tan fàcil com: javac ProgramaJava.java Però què passa quan es vol compilar un programa sencer, amb biblioteques, package, … ? Suposem que tens els JAR en un directori lib/ i que el JAVA està en el src/ i que el resultat es vol en un directori classes/. […]

Gràfiques i diagrames amb JS

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 2:49 pm on Dimarts, Agost 21, 2018

Aquesta és la llista de les biblioteques Javascript més potents del 2018 per a fer gràfiques i diagrames interactius. Vist a https://www.slant.co/topics/3890/~javascript-charting-libraries D3.js· · · Chart.js· · · Shield UI· · · AnyChart· · · c3.js· · · Highcharts· · · Chartist.js· · · Livegap charts· · · CanvasJS Charts· · · Webix Charts· · · KoolChart· · · Google Charts· · · ZingChart· · · dhtmlxDiagram· · · CxJS· · · Flot· · · jqPlot· · · MindFusion· · · Tweet

Hall of Shame del Java

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 4:28 pm on Dijous, Abril 26, 2018

Què retorna el següent fragment de codi? for(;;) { try { return 1; } finally { break; } } return -1; Retorna 1 o -1 ? La resposta és -1!!! I aquest tros de codi? while (true) { try { return; } finally { continue; } } No retorna mai, es queda sempre en bucle!!! […]

Mockito i JUnit

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 11:27 am on Dilluns, Març 19, 2018

Molt bon tutorial del què es pot fer i com fer-ho amb Mockito. Quan cal utilitzar mock() i quan cal utilitzar spy(). Vegeu-lo http://www.vogella.com/tutorials/Mockito/article.html També un altre tutorial per principiants a http://www.in28minutes.com/mockito-tutorial-for-beginners Si es vol fer servir Mockito amb Spring: https://dzone.com/articles/spring-boot-unit-testing-and-mocking-with-mockito I en concret si tens problemes amb mockejar una classe abstracta using-mockito-to-test-abstract-classes     […]

Private block chain

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 2:49 pm on Dimarts, Març 13, 2018

Vist al Blog de GFT, escrit per Esteban Chiner: Ethereum es una de las  plataformas más populares para el desarrollo de smart contracts, como ya comentamos en el post anterior; pero, ¿sabes cómo conectarse a una red pública? ¿sabrías cómo crear nuestra propia cadena de bloques privada? En este post te lo explicamos. Cadenas Públicas […]

RxMarbles: Reactive programming

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:05 pm on Dilluns, Març 12, 2018

La programació reactiva és un paradigma de programació declarativa per  a quan hi ha una o més fonts d’esdeveniments asíncrons. A RxMarbles podeu veure una descripció dels diversos operadors d’aquest paradigma. Per exemple: Map( x => x *10 )   retorna una seqüència igual a la d’entrada però multiplicant per 10 Reduce ( x,y => x+y […]

Readme Driven Development

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 9:40 am on Dilluns, Febrer 26, 2018

Normalment els projectes informàtics es dissenyen > s’implementen > es proven > es documenten. Però normalment la implementació sempre s’allarga, aleshores això treu temps a les proves i encara més temps a la documentació. I això porta a que les aplicacions estiguin: Poc provades Mal documentades. Una solució això és utilitzar l’estratègia TDD  (Test Driven […]

FOSDEM 2018

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 8:36 am on Dimecres, Febrer 14, 2018

Ja podeu veure tots els vídeos de FOSDEM 2018 a https://video.fosdem.org/ Per exemple aquí teniu els vídeos gravats a l’aula de Mozilla. FOSDEM is a free event for software developers to meet, share ideas and collaborate. Every year, thousands of developers of free and open source software from all over the world gather at the […]

« Previous PageNext Page »