Reactive Java

Reactive té a veure com optimitzar la gestió de cues de treball. Intentant minimitzar la interdependència de threads i evitar bloquejos.

Generació 0 :

Quan java feia servir callbacsk de l’estil addXXXListener(…) en Swing, AWT, Android, …

Generació 1:

Rx.NET, REactive4Java, RxJava, IObservable / IObserver. La implementació no suportava massa càrrega quan el consumidor tardava massa en processar.

Generació 2:

Per millorar l’eficiència s’inclou isUnsubscribed() i lift().

Generació 3:

Es crea l’especificació Reactive-Streams per fer compatible les implementacions.

Apareix RxJava 2, Project Reactor, Akka-Streams.

Generació 4:

S’inclou un optimitzador operator-fusion.

Apareix la implementació Fluent.

Més informació: https://akarnokd.blogspot.com/2016/03/operator-fusion-part-1.html

Leave a comment

Your comment