El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

SQLplus prettyprint

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 3:15 pm on Dilluns, Febrer 11, 2019

Si aneu al SQLplus i feu una query com Us acaba sortint una cosa illegible. Per solucionar-ho proveu Una altra solució molt interessant és exportar-ho a un fitxer html extern (out.html per exemple) Hi ha moltes opcions per fer-ho més llegible: https://docs.oracle.com/cd/A87860_01/doc/server.817/a82950/ch4.htm Tweet

Comparativa de llenguatges

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:03 am on Diumenge, Febrer 10, 2019

Vist a http://rosettacode.org/wiki/Category:Programming_Tasks Tweet

Comparativa de llenguatges de programació

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 6:38 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

M’agradaria comparar els següents llenguatges Java Javascript .Net Python Scala M’agradaria fer una taula comparant coses bàsiques com Assignació strings Assignació númerica Com es treballa amb taules Com es treballa amb llistes Bucles Condicions Com es treballa amb diccionaris Com es fa el main() Com es treballa amb classes I amb coses més complexes com […]

Catalan numbers en Python

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 6:12 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Python. Vist a Rosetta code. Tweet

Catalan numbers en JS

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 6:11 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Javascript. Vist a Rosetta code. Tweet

Catalan numbers en Java

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 6:10 pm on Dissabte, Febrer 9, 2019

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Java. Vist a Rosetta code. Tweet

JUnit5 Jupiter

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:59 pm on Divendres, Febrer 8, 2019

Annotation Description @Test Denotes that a method is a test method. Unlike JUnit 4’s @Test annotation @ParameterizedTest Denotes that a method is a parameterized test. @RepeatedTest Denotes that a method is a test template for a repeated test. @TestFactory Denotes that a method is a test factory for dynamic tests. @TestTemplate Denotes that a method […]

AspectJ

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:30 pm on Divendres, Febrer 8, 2019

Enllaços: Eclipse AspectJ: https://www.eclipse.org/aspectj/doc/released/progguide/starting-production.html Spring AspectJ tutorial: https://www.javatpoint.com/spring-aop-aspectj-annotation-example JCabi AspectJ: https://aspects.jcabi.com/ JCabi AspectJ tutorial: https://www.yegor256.com/2014/06/01/aop-aspectj-java-method-logging.html Maven AspectJ: https://stackoverflow.com/questions/25155905/running-jdk8-for-aspectj Tweet

Reactive Java

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:27 pm on Divendres, Febrer 8, 2019

Reactive té a veure com optimitzar la gestió de cues de treball. Intentant minimitzar la interdependència de threads i evitar bloquejos. Generació 0 : Quan java feia servir callbacsk de l’estil addXXXListener(…) en Swing, AWT, Android, … Generació 1: Rx.NET, REactive4Java, RxJava, IObservable / IObserver. La implementació no suportava massa càrrega quan el consumidor tardava […]

Pipe entre servidors

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 9:32 am on Dimecres, Gener 30, 2019

Solució tar + ssh: tar -cf – /path/to/backup/dir | ssh remotehost “cat – > backupfile.tar” Solució cat + ssh: cat local_script.sh | ssh -A usera@bastion ssh -A userb@privateserver “cat > remote_copy_of_local_script.sh; bash remote_copy_of_local_script.sh” Solució cat + ssh amb RSA: ssh root@example.com ‘cat >> .ssh/authorized_keys’ < .ssh/id_rsa.pub Solució tar + compress + ssh: tar czf – […]

Next Page »