Comparativa de llenguatges de programació

M’agradaria comparar els següents llenguatges

 • Java
 • Javascript
 • .Net
 • Python
 • Scala

M’agradaria fer una taula comparant coses bàsiques com

 • Assignació strings
 • Assignació númerica
 • Com es treballa amb taules
 • Com es treballa amb llistes
 • Bucles
 • Condicions
 • Com es treballa amb diccionaris
 • Com es fa el main()
 • Com es treballa amb classes

I amb coses més complexes com

 • Com es treballa amb Annotations / Decorations
 • Com se treballa amb SQL
 • Com es treballa amb aplicacions visuals
 • Com es treballa amb aplicacions web HTML
 • Com es treballa MVC
 • Expressions Lambda

Leave a comment

Your comment