SQLplus prettyprint

Si aneu al SQLplus i feu una query com

select * from all_tables;

Us acaba sortint una cosa illegible. Per solucionar-ho proveu

set pagesize 0
set wrap off
set linesize 60

Una altra solució molt interessant és exportar-ho a un fitxer html extern (out.html per exemple)

set pagesize 1000
set wrap off
SET MARKUP HTML ON
spool  out.html

Hi ha moltes opcions per fer-ho més llegible:

https://docs.oracle.com/cd/A87860_01/doc/server.817/a82950/ch4.htm

Leave a comment

Your comment