Catalan numbers en Scala

Demostració de com implementar la seqüència de números Catalans amb Scala. Vist a Rosetta code.


object Catalan {
 def factorial(n: BigInt) = BigInt(1).to(n).foldLeft(BigInt(1))(_ * _)
 def catalan(n: BigInt) = factorial(2 * n) / (factorial(n + 1) * factorial(n))
 
 def main(args: Array[String]) {
  for (n <- 0 to 15) {
   println("catalan(" + n + ") = " + catalan(n))
  }
 }
}

Leave a comment

Your comment