buy lasix http://all-treatment.org/buy-levitra-vardenafil/ http://all-treatment.org/buy-viagra-sildenafil-citrat/ isotretinoin online buy cialis online
5 Gen 2019

javac

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Ciència i tecnologia

En principi per compilar un programa Java és tan fàcil com:

javac ProgramaJava.java

Però què passa quan es vol compilar un programa sencer, amb biblioteques, package, … ?

Suposem que tens els JAR en un directori lib/ i que el JAVA està en el src/ i que el resultat es vol en un directori classes/. En aquest cas l’instrucció javac hauria de ser la següent:

javac -cp lib/*:classes -sourcepath src -d classes src/ProgramaJava.java

Leave a Reply