El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

javac

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 1:11 am on Dissabte, Gener 5, 2019

En principi per compilar un programa Java és tan fàcil com:

javac ProgramaJava.java

Però què passa quan es vol compilar un programa sencer, amb biblioteques, package, … ?

Suposem que tens els JAR en un directori lib/ i que el JAVA està en el src/ i que el resultat es vol en un directori classes/. En aquest cas l’instrucció javac hauria de ser la següent:

javac -cp lib/*:classes -sourcepath src -d classes src/ProgramaJava.javaNo Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>