Java Logback benchmarck

Vist a https://blog.overops.com/how-to-instantly-improve-your-java-logging-with-7-logback-tweaks/

Per reduir la latència dels logs del Logbackper Java s’aconsella:

  1. En el pattern del log no utilitzar mai el className; i si pot ser només mostrar el Level i el Message.
  2. Utilitzar AsyncAppender amb queue-size>500, en comptes de fer servir FileAppender.
  3. Fins i tot ConsoleAppender és més ràpid que FileAppender.
  4. Per millorar el rendiment de FileAppender és pot utilitzar un SiftingAppender i desar en més d’un fitxer alhora.
  5. SocketAppender i FileAppender són igual de ràpids.

Algunes dades:

Leave a comment

Your comment