Java logs benchmark

Vist a https://blog.overops.com/the-logging-olympics-a-race-between-todays-top-5-logging-frameworks/

Conclusions:

  • Log4j és el més ràpid escrivint constants però el més lent fent toString().
  • Log4j2 de Apache és el més ràpid fent toString() o amb un Throwable i és un dels frameworks més recents i amb més opcions.
  • Logback és semblant amb log4j en quant a velocitat, però és molt pitjor escrivint constants.
  • SLF4J SL és el pitjor quan cal escriure un throwable. Només supera a Log4j quan cal escriure toString()
  • JUL, java.utils.logging, és la biblioteca estàndard de logs del Java. Té un bon rendiment quan cal escriure throwable i toString() però té molt mal rendiment amb les constants.


Leave a comment

Your comment