El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

Java logs benchmark

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 10:23 pm on Dimarts, Gener 22, 2019

Vist a https://blog.overops.com/the-logging-olympics-a-race-between-todays-top-5-logging-frameworks/

Conclusions:

  • Log4j és el més ràpid escrivint constants però el més lent fent toString().
  • Log4j2 de Apache és el més ràpid fent toString() o amb un Throwable i és un dels frameworks més recents i amb més opcions.
  • Logback és semblant amb log4j en quant a velocitat, però és molt pitjor escrivint constants.
  • SLF4J SL és el pitjor quan cal escriure un throwable. Només supera a Log4j quan cal escriure toString()
  • JUL, java.utils.logging, és la biblioteca estàndard de logs del Java. Té un bon rendiment quan cal escriure throwable i toString() però té molt mal rendiment amb les constants.
No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>