buy lasix http://all-treatment.org/buy-levitra-vardenafil/ http://all-treatment.org/buy-viagra-sildenafil-citrat/ isotretinoin online buy cialis online
29 gen. 2018

CSS by example: cssreference.io

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Web

A cssreference.io hi ha una bona guia visual amb exemples de com escriure un bon CSS i escollir l’efecte que més t’agrada.

14 des. 2017

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Web

Vist a https://medium.freecodecamp.org/how-to-make-your-html-responsive-by-adding-a-single-line-of-css-2a62de81e431

The final ingredient we need in order to fix this is called minmax(). We’ll simply replace 100px with minmax(100px, 1fr). Here’s the final CSS.

.container {
  display: grid;
  grid-gap: 5px;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr));
  grid-template-rows: repeat(2, 100px);
}

Notice that all the responsiveness happens in a single line of CSS.

This results in the following behavior:

And as you can see that works perfectly. The minmax() function defines a size range greater than or equal to min and less than or equal to max.

So the columns will now always be at least 100px. However if there are more available space, the grid will simply distribute this equally to each of the columns, as the columns turn into a fraction unit instead of 100 px.

 

28 nov. 2017

URL amb protocol data: en comptes html:

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Seguretat

Fa temps els navegadors van prohibir URL amb protocol javascript: pels problemes de seguretat que podien portar. Per exemple

javascript:alert('hola');

Però van deixar el protocol data:.  Amb el qual es pot fer el mateix:

data:text/html,<script>alert('hola');</script>

Les noves versions dels navegadors arreglaran aquest problema i només deixaran data: pels següents casos:

 • User explicitly entering/pasting “data:…” into the address bar

 • Opening all plain text data files

 • Opening “data:image/*” in top-level window, unless it’s “data:image/svg+xml”

 • Opening “data:application/pdf” and “data:application/json”

 • Downloading a data: URL, e.g. ‘save-link-as’ of “data:…”

Més informació:

23 nov. 2017

Mozilla Social Services a Firefox 57

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Web

El Firefox 57 ja no té el botó de compartir a les xarxes socials.

Amb el nou API per extensions s’ha eliminat del tot l’API Social Share.

Si es vol es pot instal·lar un nou complement que fa el mateix:


Share Backport.

15 nov. 2017

SQL PRIOR

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Ciència i tecnologia

Per treballar amb SQL amb taules amb relacions amb elles mateixes, cal utilitzar l’operació CONNECT BY PRIOR de Oracle:

SELECT LEVEL, MGR MANAGER, LPAD(EMPNO,5*(LEVEL-1)) REPORTEE
FROM EMPLOYEE
START WITH MGR IS NULL
CONNECT_BY PRIOR EMPNO=MGR
ORDER SIBLINGS BY EMPNO
;

   LEVEL  MANAGER REPORTEE
---------- ---------- --------------------
     1
     2    100  110
     3    110    160
     4    160       180
     3    110    170
     2    100  120
     3    120    140
     3    120    150
     2    100  130

 

Una altra manera de fer el mateix amb DB2 és

WITH n(empid, name) AS 
  (SELECT empid, name 
  FROM emp
  WHERE name = 'Joan'
    UNION ALL
  SELECT nplus1.empid, nplus1.name 
  FROM emp as nplus1, n
  WHERE n.empid = nplus1.mgrid)
SELECT name FROM n

Més informació:

15 nov. 2017

SQL KEEP i DENSE RANK

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Ciència i tecnologia

De vegades en un llistat de la base de dades amb molts elements. La base de dades retorna més d’un valor per un mateix element, i només vols agafar el valor més nou.

La solució és utilitzar KEEP LAST:

SELECT empno,
deptno,
sal,
MIN(sal) KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY sal) OVER (PARTITION BY deptno) “Lowest”,
MIN(sal) KEEP (DENSE_RANK LAST ORDER BY sal) OVER (PARTITION BY deptno) “Highest”
FROM emp
ORDER BY deptno, sal;

Més informació  https://oracle-base.com/articles/misc/rank-dense-rank-first-last-analytic-functions

3 nov. 2017

Control de versions i Git Flow

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Ciència i tecnologia

Per gestionar un projecte gran amb diversos equips de treball és imprescindible tenir una bona política de control de versions.

Una bona idea és utilitzar el flux de Git Flow que està molt ben explicat aquí

https://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/

Ara bé sembla ser que git flow i maven no acaben d’anar del tot bé (mireu stackoverflow.com)

git flow release start 4.2.3
maven release:prepare release:perform
git flow release finish 4.2.3

Per això la solució és utilitzar  el plugin específic de git flow per a maven: bitbucket.org/atlassian/jgit-flow

O buscar una alternativa a maven:  www.streamhead.com/maven-alternatives

16 ag. 2017

jQuery vs JS

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Web

Al final  quan el Javascript hagi evolucionat prou, el  jQuery ja no serà necessari.

Però he de dir que jQuery força al programador a programar d’una manera elegant i ordenada. Tant de bo quan jQuery no faci falta es continuï utilitzant la mateixa elegància.

Vegeu més exemples a: https://css-tricks.com/now-ever-might-not-need-jquery/?utm_source=frontendfocus&utm_medium=email

jQuery:

var $elem = $(".someClass") //select the element 
$elem.remove(); //remove the element

Without jQuery:

var elem = document.querySelector(".someClass"); //select the element
elem.remove() //remove the element

 

jQuery:

$.ajax('https://some.url', {
 success: (data) => { /* do stuff with the data */ }
});

Without jQuery with  new fetch API is a superior replacement for XMLHttpRequest and is now supported by all modern browsers.

fetch('https://some.url')
 .then(response => response.json())
 .then(data => {
  // do stuff with the data
 });

 

 

 

16 ag. 2017

Mozilla 57: Firefox fights back

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Web

Siguem clars Mozilla té un problema.

Mozilla promet molt i genera moltes expectatives que al final abandona i frusta tant als usuaris com els desenvolupadors que hi han donat suport.

Això ha passat amb els Complements que deixant d’anar un dia per l’altre, amb els experiments del Mozilla Labs i ara recentment amb tota la inversió que es va fer per tenir un mòbil amb FirefoxOS. Tot això ha fet molt de mal.

Però per altra banda és cert que no es pot deixar el control del Web en mans d’unes poques empreses americanes, molt poderoses.

Per tant Mozilla és necessària i cal que torni a ser forta ben aviat.

L’objectiu de Mozilla, no ha de ser dominar el 100% del mercat dels navegadors. L’objectiu de Mozilla ha de ser mantenir-se influent alhora que el mercat dels navegadors es reparteixi entre diverses opcions, sense que cap tingui el monopoli.

Més informació:

¿Realmente necesitamos tantos expertos en IA?

No creo que cada persona del planeta necesite conocer el aprendizaje profundo. Pero si la IA es la nueva electricidad, solo mira el número de ingenieros eléctricos y electricistas que hay. Hace falta crear una fuerza de trabajo enorme para que la sociedad pueda averiguar cómo hacer todas las cosas maravillosas que nos rodean en la actualidad. La fuerza de trabajo en IA actual es mucho más pequeña de lo que debería.

Més informació a: