Hall of Shame del Java

Què retorna el següent fragment de codi?


for(;;) {
try {
return 1;
} finally {
break;
}
}
return -1;

Retorna 1 o -1 ? La resposta és -1!!!

I aquest tros de codi?


while (true) {
try {
return;
} finally {
continue;
}
}

No retorna mai, es queda sempre en bucle!!!

I aquest tros de codi?


try {
if (1 == 1) throw new Exception("1");
} catch Exception(e) {
throw(e);
} finally {
return 1;
}

No generarà excepció i retornarà 1!!!

Aquestes i moltes altres coses passa amb Java.

Més informació

Leave a comment

Your comment