El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

RxMarbles: Reactive programming

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 12:05 pm on Dilluns, Març 12, 2018

La programació reactiva és un paradigma de programació declarativa per  a quan hi ha una o més fonts d’esdeveniments asíncrons.

A RxMarbles podeu veure una descripció dels diversos operadors d’aquest paradigma.

Per exemple:

  • Map( x => x *10 )   retorna una seqüència igual a la d’entrada però multiplicant per 10
  • Reduce ( x,y => x+y )  retorna l’acumulat de la seqüencia d’entrada
  • Count( x => x>10 ) retorna el nombre d’elements d’entrada que siguin superiors a 10No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>