buy lasix http://all-treatment.org/buy-levitra-vardenafil/ http://all-treatment.org/buy-viagra-sildenafil-citrat/ isotretinoin online buy cialis online
12 Mar 2018

RxMarbles: Reactive programming

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Ciència i tecnologia

La programació reactiva és un paradigma de programació declarativa per  a quan hi ha una o més fonts d’esdeveniments asíncrons.

A RxMarbles podeu veure una descripció dels diversos operadors d’aquest paradigma.

Per exemple:

  • Map( x => x *10 )   retorna una seqüència igual a la d’entrada però multiplicant per 10
  • Reduce ( x,y => x+y )  retorna l’acumulat de la seqüencia d’entrada
  • Count( x => x>10 ) retorna el nombre d’elements d’entrada que siguin superiors a 10

Leave a Reply