El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

Readme Driven Development

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 9:40 am on Dilluns, Febrer 26, 2018

Normalment els projectes informàtics es dissenyen > s’implementen > es proven > es documenten.

Però normalment la implementació sempre s’allarga, aleshores això treu temps a les proves i encara més temps a la documentació. I això porta a que les aplicacions estiguin:

  • Poc provades
  • Mal documentades.

Una solució això és utilitzar l’estratègia TDD  (Test Driven Development) on els projectes es dissenyen > es creen del joc de proves > s’implementa la solució > es proven > es documenten

Amb aquest paradigma com a mínim s’assegura que hi hagi proves ben fetes. Però sol passar que el projecte no està ben documentat.

RDD (Readme Driven Development) capgira totalment la cadena del projecte. El projecte es documenta, es creen els jocs de proves i finalment s’implementa i es prova. Però això que sembla tan poc intuïtiu té molta lògica.

La documentació no només serveix per explicar com fer servir l’aplicació, sinó que permet als usuaris (i aquí usuari vol dir tant l’usuari final, com el qui haurà de mantenir el codi de l`aplicació, com qui l’hagi d’estendre,…) fer-se una idea del que acabarà sent i si els pot fer servei o no.

A continuació cal formalitzar aquesta documentació i escriure un joc de proves, per veure realment si el que s’ha descrit és realista i realitzable.

I finalment quan s’està segur del què es vol fer i de com ha de quedar aleshores es fa la implementació i es prova.

Més informació

 

 

 No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>