Kotlin

Kotlin és un llenguatge de programació que s’executa a la màquina virtual de Java i també es pot compilar al codi font de JavaScript o utilitzar la infraestructura del compilador LLVM.

La filosofia del llenguatge Kotlin és aprofitar tot lo bo del Java i en canvi simplificar-lo radicalment, per fer la vida més senzilla als desenvolupadors. El seu desenvolupament inicial va ser a partir d’un equip de programadors de JetBrains amb seu a Sant Petersburg, Rússia. 

Encara que la sintaxi no és compatible amb Java, Kotlin està dissenyat per interoperar amb el codi Java i utilitza la biblioteca de classes Java existent.

A partir d’Android Studio 3.0, Kotlin és un llenguatge de programació totalment compatible amb Android i permet a l’usuari triar entre la segmentació Java 6 o el bytecode compatible amb Java 8.

Més informació:

Leave a comment

Your comment