El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

SQL KEEP i DENSE RANK

Filed under: Ciència i tecnologia — Joaquim Perez Noguer at 2:47 pm on Dimecres, Novembre 15, 2017

De vegades en un llistat de la base de dades amb molts elements. La base de dades retorna més d’un valor per un mateix element, i només vols agafar el valor més nou.

La solució és utilitzar KEEP LAST:

SELECT empno,
deptno,
sal,
MIN(sal) KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY sal) OVER (PARTITION BY deptno) “Lowest”,
MIN(sal) KEEP (DENSE_RANK LAST ORDER BY sal) OVER (PARTITION BY deptno) “Highest”
FROM emp
ORDER BY deptno, sal;

Més informació  https://oracle-base.com/articles/misc/rank-dense-rank-first-last-analytic-functionsNo Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>