buy lasix http://all-treatment.org/buy-levitra-vardenafil/ http://all-treatment.org/buy-viagra-sildenafil-citrat/ isotretinoin online buy cialis online
15 Nov 2017

SQL KEEP i DENSE RANK

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Ciència i tecnologia

De vegades en un llistat de la base de dades amb molts elements. La base de dades retorna més d’un valor per un mateix element, i només vols agafar el valor més nou.

La solució és utilitzar KEEP LAST:

SELECT empno,
deptno,
sal,
MIN(sal) KEEP (DENSE_RANK FIRST ORDER BY sal) OVER (PARTITION BY deptno) “Lowest”,
MIN(sal) KEEP (DENSE_RANK LAST ORDER BY sal) OVER (PARTITION BY deptno) “Highest”
FROM emp
ORDER BY deptno, sal;

Més informació  https://oracle-base.com/articles/misc/rank-dense-rank-first-last-analytic-functions

Leave a Reply