Control de versions i Git Flow

Per gestionar un projecte gran amb diversos equips de treball és imprescindible tenir una bona política de control de versions.

Una bona idea és utilitzar el flux de Git Flow que està molt ben explicat aquí

https://danielkummer.github.io/git-flow-cheatsheet/

Ara bé sembla ser que git flow i maven no acaben d’anar del tot bé (mireu stackoverflow.com)

git flow release start 4.2.3
maven release:prepare release:perform
git flow release finish 4.2.3

Per això la solució és utilitzar  el plugin específic de git flow per a maven: bitbucket.org/atlassian/jgit-flow

O buscar una alternativa a maven:  www.streamhead.com/maven-alternatives

Leave a comment

Your comment