buy lasix http://all-treatment.org/buy-levitra-vardenafil/ http://all-treatment.org/buy-viagra-sildenafil-citrat/ isotretinoin online buy cialis online
3 maig 2017

A Better Query Language than SQL

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Ciència i tecnologia

SQL és un llenguatge declaratiu per manipular dades en una base de dades.

En l’article  A Better Query Language than SQL proposen eliminar algunes absurditats de la sintaxis SQL.

Us heu preguntat mai perquè la sintaxi és  SELECT … FROM … WHERE  quan potser seria més interessant tenir-ho en format  FROM … WHERE … SELECT … ?

FROM table
WHERE predicate
GROUPBY columns
SELECT columns
I per què quan es fan joins cal indicar com s’ha de fer la unió de les taules quan el model de dades ja declara quines són les PrimaryKey i les ForeignKey?
from post
key join user
key join comment
select *
I per què no simplificar la sintaxis de les vistes també ?
from dbo.users
with projection as (
  firstName, lastName, phoneNumber, email
)
select projection.*

Leave a Reply