buy lasix http://all-treatment.org/buy-levitra-vardenafil/ http://all-treatment.org/buy-viagra-sildenafil-citrat/ isotretinoin online buy cialis online
19 Gen 2017

CSS Features queries + Grid layout + Native variables

Author: Joaquim Perez Noguer | Filed under: Web

Origen: 3 New CSS Features to Learn in 2017

Aquest 2017 es pot dir que el CSS per fi ho té tot!

1. Feature Queries

Fins ara es mirava si el navegador era Firefox, IE o Chrome, mòbil i es feia un CSS especialitzat per a cada tipus de navegador. Amb Feature Queries només caldrà un sol CSS, en el qual podrem preguntar al navegador si sap o no sap fer una cosa.

@supports ( display: flexbox ) 
     and 
     ( not ( display: flex ) ) {
 .foo { display: flexbox; }
}

2. Grid Layout + flexible lengths + gutters

Per definir les parts de la pantalla vam utilitzar TABLE, DIV amb float:left i moltes coses més. Però ara per fi tenim una forma decent i fàcil de definir-ho.

.hg__header { grid-area: header; }
.hg__footer { grid-area: footer; }
.hg__main { grid-area: main; }
.hg__left { grid-area: navigation; }
.hg__right { grid-area: ads; }

.hg {
  display: grid;
  grid-template-areas: "header header header"
             "navigation main ads"
             "footer footer footer";
  grid-template-columns: 150px 1fr 150px;
  grid-template-rows: 100px 
            1fr
            30px;
  min-height: 100vh;
}

@media screen and (max-width: 600px) {
  .hg {
    grid-template-areas: "header"
               "navigation"
               "main"
               "ads"
               "footer";
    grid-template-columns: 100%;
    grid-template-rows: 100px 
              50px 
              1fr
              50px 
              30px;
  }
}

3. Native Variables

Què és un llenguatge sense variables ? Doncs això CSS després de tants anys per fi permet definir variables.

:root {
 --theme-colour: cornflowerblue;
}

h1 { color: var(--theme-colour); } 
a { color: var(--theme-colour); } 
strong { color: var(--theme-colour); } 

….

const rootEl = document.documentElement; 
rootEl.style.setProperty('--theme-colour', 'plum'); 

Leave a Reply