Microsoft Goes All In for Linux

La realitat sempre supera la ficció i  ara tenim:

I en un futur tindrem també

  • SQL Server i Azure per Linux
  • Tizen, el SO basat en Linux de Samsung, disposarà de Visual Studio i aplicacions .Net

Origen: Microsoft Goes All In for Linux

Leave a comment

Your comment