CSS  display:grid  i  display:flex

Interessant tutorial de com utilitzar els nous modes display en CSS per a fer dissenys i layouts ben acabats.

Un dels problemes de sempre del HTML i el CSS és com posicionar bé els elements a la pantalla i que pugui mostrar-se bé encara que canviï la mida o l’orientació.

En un inici es feia servir TABLE quan TABLE era per mostrar taules de dades no per posicionar.

Després es va fer servir el float:left, quan el float estava pensat per mostrar il·lustracions junt amb el text a una banda o l’altra.

Finalment el CSS ha creat un sistema dedicat a posicionar bé els elements a la pantalla  display:flex  i display:grid.

Vegeu-ne l’explicació a  CSS Grid, Flexbox And Box Alignment: Our New System For Web Layout – Smashing Magazine

 

Més informació:

 

 

 

Leave a comment

Your comment