The art of neural networks | Mike Tyka | TEDxTUM – YouTube

Les xarxes neuronals permeten, entre altres coses, el reconeixement d’imatges.  Ho fan d’una forma semblant  a la que fa servir el cervell dels animals.

L’experiment que presenta Mike Tyka és molt interessant. Després d’entrenar la xarxa neuronal per associar una sèrie d’imatges a un concepte determinat, per exemple el concepte ocell. Li pregunta a la xarxa neuronal per quina imatge li ve en ment quan pensa en ocells i el resultat és una representació que agrupa totes les imatges memoritzades. Com una al·lucinació.

Leave a comment

Your comment