El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

The art of neural networks | Mike Tyka | TEDxTUM – YouTube

Filed under: General — Joaquim Perez Noguer at 5:12 pm on Dimarts, Juliol 5, 2016

Les xarxes neuronals permeten, entre altres coses, el reconeixement d’imatges.  Ho fan d’una forma semblant  a la que fa servir el cervell dels animals.

L’experiment que presenta Mike Tyka és molt interessant. Després d’entrenar la xarxa neuronal per associar una sèrie d’imatges a un concepte determinat, per exemple el concepte ocell. Li pregunta a la xarxa neuronal per quina imatge li ve en ment quan pensa en ocells i el resultat és una representació que agrupa totes les imatges memoritzades. Com una al·lucinació.No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>