Què sap el teu navegador de tu?

Cliqueu en l’enllaç següent per saber el què el vostre navegador està dient de vós al món… i com prevenir-ho:  What your Browser knows about you

Leave a comment

Your comment