L’art de delegar

Molt interessant aquest article sobre l’art de delegar:

https://www.linkedin.com/pulse/art-delegation-miquel-febrer?trk=prof-post

Delegar una tasca no és gens fàcil. Quan es delega hi ha 3 fases:

  • Escollir amb qui delegaràs la tasca
  • Explicar la tasca i els terminis de la tasca
  • Controlar l’execució de la tasca

Escollir bé costa. Explicar bé costa. I controlar també costa, encara que no ho sembli, doncs et pots passar de controlar massa o controlar massa poc.

Hi ha persones que per elles delegar és simplement escollir la persona. Si el projecte va bé el mèrit és seu perquè han sabut escollir bé la persona, si va malament és culpa de la persona escollida.

 

 

Leave a comment

Your comment