Alta-Baixa-Modificació utilitzant Spring i AngularJS

toggleSelection

Origen: CRUD using Spring Data Rest and AngularJS using Spring Boot | ProgrammingFree

Exemple de com utilitzar el framework java Spring juntament amb AngularJS per crear amb molt poc codi una web per fer l’alta-baixa-modificació d’una taula de la base de dades.

En aquest cas una aplicació per gestionar tasques:

Leave a comment

Your comment