El Noguer

Joaquim Perez i Noguer

Com es configura un Linux per fer de Router

Filed under: General,Linux — Joaquim Perez Noguer at 9:55 am on Dimarts, Octubre 14, 2014

Per configurar un PC perquè faci de pont entre el ISP de l’empresa de comunicacions que dóna accés a  Internet i una xarxa local he trobat aquest manual:

1) Configurar l’adreça IP d’Internet fixa que tindrà el PC router de cara a internet, per exemple 111.222.111.1 :

  # ifconfig eth0 111.222.111.18 netmask 255.255.255.248 up

2) Configurar la ruta cap al teu ISP que és el següent node cap a Internet.
  # route add default gw 111.222.111.17

3) Configurar l'adreça IP del PC router de cara a la xarxa local, suposant que les adreces de la xarxa local són 192.168.1.xxx. En aquest cas el PC router sol tenir l'adreça 192.168.1.1:

   # ifconfig eth1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0 up

4) A continuació cal configurar quin IP tenen els DNS en el fitxer /etc/resolv.conf

5) El linux porta incorporat un tallafocs amb habilitat de traducció d'adreces, que és el que traduirà les adreces locals amb les adreces d'Internet i viceversa, per activar-ho cal fer:
  # iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
  # echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

6) En aquest punt ja es pot començar a provar si el PC router funciona correctament.

7) Finalment cal fer que aquesta configuració s’activi automàticament quan s’engegui el PC router:

7.1) Editar /etc/rc.d/rc.inet1.conf  i posar-hi la configuració que s’ha fet en els passos 1,2,3

7.3) Desar la configuració del tallafocs en un fitxer:

# iptables-save > iptables-config

7.4) Editar /etc/rc.d/rc.local  i afegir-hi una línia que carregui la configuració del talla focs:     iptables-restore < /path/to/iptables-config

 

Més informació:

 No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>